Maandag 18 februari om 17.00 uur, Stadhuis aan het Grote Kerkhof

Officiele overhandiging aan de burgemeester van Deventer.

Het zal u, bewoners van Schalkhaar en heel de gemeente Deventer, niet ontgaan zijn dat de snelle en kortdurende handtekeningenactie voor de Colmachterstraatweg die door de OVS werd gerealiseerd ontzettend goed is verlopen.
We hebben ruim 3000 handtekeningen verzameld.

We hadden een afspraak gemaakt met de heer ir. A.P. Heidema, burgemeester van Deventer en hebben deze blijken van ondersteuning in een grote bedrijfsbus met veel ophef bij de het stadhuis bezorgd.

Op maandagmiddag 18 februari om 17.00 uur verzamelden zich bestuursleden, leden, belanghebbenden en belangstellenden van de OVS en Schalkhaar samen met een afvaardiging van het MKB Deventer bij het Raadhuis aan het Grote Kerkhof te Deventer.
De grote hoeveelheid handtekeningen werden voor het bordes van het raadhuis daadwerkelijk, officieel en ceremonieel overhandigd aan de burgemeester van Deventer.
Deze nodigde ons na de overhandiging uit om in het stadhuis over onze aktie met hem nog even verder te praten met een kopje koffie. 

Ben Stevens, als voorzitter OVS, verduidelijkte samen met Rookes Rietman aan de burgemeester het doel van de aktie van de Schalkhaarders: het duidelijk ter discussie stellen en heroverwegen van de voorgenomen totale afsluiting van de Colmschaterstraatweg zonder een duidelijk alternatief voor de bewoners van Schalkhaar en omliggende wijken van Deventer. Zij onderstreepten nogmaals het grote belang van het behouden van een goede verbinding tussen Schalkhaar, Colmschate en omliggende dorpen voor de ondernemers en de toekomst en leefbaarheid van het totale dorp Schalkhaar.
De inwoners van Schalkhaar vinden de voorgenomen afsluiting onbegrijpelijk en hebben massaal hun handtekening voor deze aktie gegeven. En naast deze handtekeningen zijn er nog vele ondersteunende handtekeningen van klanten en bezoekers uit de andere dorpen en uit de stad Deventer van mensen die wel het belang inzien van een goede verbinding met Schalkhaar en de mogelijkheden van en voor het rustig en prettig vertoeven en winkelen in Schalkhaar. Bij de vele handtekeningen zijn zelfs verscheidene handtekeningen van bewoners van de Colmschaterstraatweg!!

Burgemeester Heidema was zeker geinteresseerd in onze aktie en zou er zorg voor dragen dat het gemeentebestuur aandacht gaat geven aan de gedachten en visie achter de hem overhandigde handtekeningen.
De media was tijdens de aktie ruim vertegenwoordigd met journalisten en fotografen en zij zullen verslag doen in de Deventer media.