gemeente_deventer_logo
De Ondernemers Vereniging Schalkhaar heeft onlangs onderstaande tekst als brief aan Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Deventer gestuurd. De OVS wil u via deze website van de inhoud van de brief op de hoogte brengen.


Zienswijze afsluiting Colmschaterstraatweg

Het college stelt dat de Colmschaterstraatweg in oktober 2010 zal worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.
De achterliggende gedachte hiervoor is, dat op die datum het merendeel van de geplande woningbouw op de Wijtenhorst en de Douwelerleide gerealiseerd zal zijn.

De O.V.S. spreekt haar zorg uit over de mogelijkheid van bouwvertraging door welke oorzaak dan ook en verzoekt dan ook met klem om de datum van afsluiting onlosmakelijk te verbinden met het tijdstip van de daadwerkelijke oplevering van 90% van de geplande woningbouw.
Wethouder Berkelder heeft mondeling aangegeven dat dit ook zal gaan gebeuren, maar de O.V.S. heeft dit liever ook op papier staan.
Het belang van deze koppeling ligt deels in het gevaar van omzetverlies bij afsluiting voordat er door de realisering van de Wijtenhorst en Douwelerleide enige compensatie voor het gevreesde verlies van klandizie vanuit de Vijfhoek aanwezig is.
Maar ook de veiligheid op de Oerdijk is in het geding, als het bouwverkeer via de Oerdijk de bouwplaatsen moet gaan bereiken.

Verder verwachten wij van de gemeente aandacht voor goede wegbewijzeringsborden bij de Croddenbrug voor onze klandizie vanuit Lettele, Spikvoorde en Colmschate.
De aangeduide route naar Schalkhaar begint nu  bij de Spanjaardsdijk, hetgeen afwijkt van de door de gemeente aangevoerde argumentatie dat de afsluiting slechts een zeer geringe omweg tot gevolg heeft.
Ook denken wij daar aan het plaatsen van een algemeen bord met informatie over de winkels in Schalkhaar en vragen de gemeente medewerking voor de daarvoor benodigde vergunningen.