Om de veiligheid en de leefbaarheid van de Oerdijk te vergroten, verlegt KWS Infra de aansluiting van de Oerdijk op de rotonde. De aannemer voert de werkzaamheden uit van 4 t/m 8 november.

De snelheid aan het begin van de Oerdijk is, ondanks de aanpassing van eind vorig jaar, nog te hoog. Veilig Verkeer Nederland heeft onderzoek gedaan en geadviseerd de aansluiting van de Oerdijk verder op te schuiven richting Koningin Wilhelminalaan en een drempel te plaatsen. In overleg met het Platform Schalkhaar heeft de gemeente besloten de aansluiting inderdaad op te schuiven. Hierdoor moet het verkeer langzamer rijden. Dat vergroot de leefbaarheid en veiligheid van de Oerdijk.

Werkzaamheden
Naast het verleggen van de aansluiting Oerdijk op de rotonde legt de aannemer een drempel aan. De rotonde krijgt beplanting en er komen hagen (zie tekening op de achterzijde).

Bereikbaarheid
Overlast als gevolg van deze werkzaamheden is niet te voorkomen. De aannemer probeert die te beperken. De gemeente vraagt uw begrip hiervoor. Als het begin van de Oerdijk tijdelijk moet worden afgesloten, informeert de aannemer u hierover.

30 km zone containersticker
Eerder deze maand hebben alle bewoners langs de 30 km zone van de Oerdijk een aantal 30 km containerstickers ontvangen. U wordt verzocht deze op uw containers te plakken om de zichtbaarheid van de 30 km zone te verbeteren.

Vragen?
Hebt u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met dhr. Boomkamp, projectleider.
Hij is bereikbaar op het algemene telefoonnummer van de gemeente: 14 0570.